Yangın Riskine Karşı Önlem Alınması

Yangın Riskine Karşı Önlem Alınması

Yangın Riskine Karşı Önlem Alınması Büyük Felaketleri Ciddi Oranda Önlüyor Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda alınmalıdır.

Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemelerinin kullanılması. Yangının yayılmasını önlemek amacıyla; yangın bölümleri oluşturma. Dumanların yayılmasını önlemek için; duvardan sızmaları önleme ve uzun koridorlarda duman durdurucu kapılarla duman kompartımanlarına ayırma. Yangına yüksek derecede dayanıklı yapı seçimi. Yangının etkilerinden korunmuş, yangın kapıları ile geçiş yapılan kısa kaçış yollarının sağlanması. Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarının ayrılması. Her an çalışabilecek durumda faal yangın söndürme cihazları bulundurulmalıdır.

Organizasyon bakımından yangından korunma: İyi bir bina idaresi, Gerekli yasakların konulması,Sabit tesisatın sık sık kontrolden geçirilmesi,Yangınla savaş tatbikatının yapılması,Acil ışıklandırma sisteminin kurulması,Gereksiz yangın yükünün kaldırılması,Korunma sistemi ve planının düzenli kontrolünün yapılması, Düzenli bir şekilde acil eylem planına uygun alan tatbikatlarının yapılması.

EV VE İŞ YERLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Çatlak, hatalı inşa edilmiş veya dolmuş bacalar yangın nedeni olabilir. Bacalar devamlı temizlenmelidir,Tavan arası ve bodrumlar temiz tutulmalıdır,Yanıcı maddeler evinizin veya iş yerinizin uygun bir yerinde saklanmalıdır,Soba, kalorifer ve mutfak ocaklarından çıkabilecek yangınlara dikkat edilmelidir, Çocukların ateşle oynamalarına engel olunmalıdır,Sigara içilmemesi gereken yerlerde bu kurala uyulmalıdır, Kaynak ve kesme işlemlerinde çok dikkatli olunmalıdır,Elektrik donanımına ehliyetsiz kişiler el sürmemelidir, LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyolar sürekli havalandırılmalıdır, Yangına karşı korunmak ucuzdur.Evinizde ve iş yerinizde yangına karşı önlemler almak sanıldığı kadar pahalı değil, tam tersine ucuzdur. Üstelik yangına karşı korunma cihaz ve donanımları yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlüdür ve yıllarca hizmet verebilirler. YANGIN KAPINIZI ÇALARSA Telaşlanmayınız, Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız, İtfaiyeye TELEFON ediniz, 110 Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz, Mümkünse yangının cinsini (Bina, gaz, benzin, araç vb) bildiriniz, Yangını çevrenizdekilere duyurunuz, İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız, Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.